Clinics 2024

  • Mattias "IA" Eklund
  • Toontrack
    Att skriva låtar med EZ Line-produkterna
  • Johan Lundgren (Lundgren Guitar Pickups)
    Grey Monterey, Black Heaven Or Any Colour You Like - Om gitarr-pickups från vintage till metal, magneter, koppartråd och spolar.
  • Björn Juhl (BJFE One-Control)
  • Vuorensaku Guitars & Gona Lehtinen (Hi-Speed Rockets)
  • Fredrik Heghammar (Ultimate Guitar Gear Podcast)

 

Schema

Lördag

13.00: Toontrack; Plats - Toontrack monter

14.00: Fredrik Heghammar (Ultimate Guitar Gear Podcast); Plats - Idun

15.00: Mattias ”IA” Eklund (Toontrack); Plats - Toontrack monter

16.00: Vuorensaku Guitars & Gona Lehtinen (Hi-Speed Rockets); Plats - Entréfoajen

Söndag

12.00: Johan Lundgren (Lundgren Guitar Pickups); Plats - Entréfoajen

13.00: Toontrack; Plats - Toontrack monter

13.30: Björn Juhl (BJFE One-Control); Plats - Entréfoajen